fir-ma logo

Komplexné
stavebné

riešenia

Stavebná činnosť

Stavba na kľúč Výkopové práce Základy Hrubá stavba Zateplovanie Omietky Potery

Zameranie stavby / Výkopové práce / Osadenie hromozvodu / Betonáž základov / Násyp makadamu / Zhutňovanie / Kanalizácia / Betonáž platne / Izolácia platne / Murovanie / Veniec / Viazanie železa / Betonáž / Schody / Komín / Krov / Strecha / Okná a dvere / Elektroinštalácia / Kúrenie a voda / Omietky / Poter / Malovanie / Osadenie vnutorných dverí / Podlahy / Obklady / Sanita / Kuchyňa / Záhrada / Ploty a všetko čo sa stavieb týka

Stavebná činnosť

Výkopové Betonážne Murárske Zateplovacie Poterárske Kurenárske Elektrikárske Klampiarske Cukrárenské Sranda 🙂
práce

Zameranie stavby / Výkopové práce / Osadenie hromozvodu / Betonáž základov / Násyp makadamu / Zhutňovanie / Kanalizácia / Betonáž platne / Izolácia platne / Murovanie / Veniec / Viazanie železa / Betonáž / Schody / Komín / Krov / Strecha / Okná a dvere / Elektroinštalácia / Kúrenie a voda / Omietky / Poter / Malovanie / Osadenie vnutorných dverí / Podlahy / Obklady / Sanita / Kuchyňa / Záhrada / Ploty a všetko čo sa stavieb týka 🙂

Projekty,

ktoré realizujeme nájdete našich sociálnych sieťach.

Výkopové práce a preprava

Kubota

Výkopové a terénne práce s bagristom

bager

Trojstranný sklápač

Preprava sypkých materiálov do 3,5 tony

Mercedes sprinter L

Preprava stavebného materiálu so šoférom